Projekt

NPA

Northern Periphery and Arctic (NPA) programmet er et samarbejde mellem 9 lande om udvikling i perifere og befolkningstynde områder.

I Nordatlanten: Grønland, Island og Færøerne

I Skandinavien: Nordnorge, Nordsverige og Nordfinland.

Den vestlige del af Atlanten: Irland, Nordirland og Skotland.

På trods af geografiske forskelle, er der en række fællestræk i det store programområde, såsom lav befolkningstæthed, relativ utilgængelighed, manglende økonomisk diversitet, store forekomster af naturlige ressourcer og stor påvirkning fra klimaforandringer.

Dette giver en række fælles muligheder og fælles udfordringer, som NPA programmet har til formål at bidrage til transnationale løsninger af.

Mottoet for programmet er at udvide regionens horisonter, ved at bygge på konkrete resultater og sætte programområdet i stand til at være en førsteklasses region at leve, studere, arbejde, besøge og investere i.

Det er programmets vision at skabe levende, konkurrencedygtige og bæredygtige samfund, ved at udnytte innovation, øge kapaciteten for iværksætteri og gribe de unikke initiativer og muligheder for vækst i Norden og Arktis på en ressourceeffektiv måde.

 

Programmet har besluttet fire indsatsområder, og modtager derfor forslag om projekter inden for disse.

Det drejer sig om Innovation, Entreprenørskab, Genanvendelse og energieffektivitet, samt Natur- og kulturarv.

Projekter skal kunne placeres inden for et af de 4 “objektiver”.

Programmet skal allokere godt og vel 56 millioner EURO, over hele perioden.

☛ Hvert projekt forventes at have et budget på mellem 250.000 og 2 mio. EURO. Heraf skal projektet selv finansiere 35 %, og kan modtage 65 % i støtte fra NPA.

☛ Alle offentlige og private organisationer kan deltage, eksempelvis.:

 • Selvstyrets departementer
 • Kommunerne
 • Andre offentlige institutioner (Skoler, Rådsinstitutioner, mm.)
 • Forskningsinstitutioner
 • Private leverandører af offentlige services
 • Offentlig-Privat partnerskaber
 • Foreninger

☛ Partnerskabet i et projekt skal dække det geografiske område bredt, og have partnere fra mindst 3 lande.

☛ Projektforslag bedømmes ud fra om der er:

 • Konkrete løsninger
 • Innovative løsninger
 • Fokus på et af de 6 objektiver
 • Transnationalitet

‘Transnationalitet’ skal forstås på en af følgende måder:

– overførsel af teknologi, viden eller modeller

– partnernes kompetencer og ressourcer fuldender hinanden

– opnå kritisk masse med forskellige regionale evner

☛ Der udsendes to projektforslagsindkaldelser (Calls) hvert år, mere eller mindre. Nogle calls er brede, andre fokuserer på enkelte objektiver.

☛ Der kan løbende indsendes forslag til ‘forprojekter’, som har til formål at støtte ansøgerne i at danne det rette konsortium og lave en god ansøgning.

Man kan læse mere her: www.interreg-npa.eu

Se også

NORA

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) er en mellemstatslig organisation under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram. NORA-regionen består af Grønland,

Læs mere...