Connecting the dots - vi er med hele vejen

Samarbejdsprojekter, internationale projekter, fundraising og projektledelse. ProGreenland hjælper dig med at komme i mål.

Grønlands Internationale Projektkontor

ProGreenland er etableret i 2017 og er en 100 % grønlandsk ejet virksomhed, der vejleder og rådgiver grønlandske interessenter omkring projektfinansiering og projektledelse.

Vi kan også hjælpe din virsomhed

Ekstern finansiering

Ekstern finansiering er et vidt begreb. Vi hjælper din organisation med at afdække relevante finansieringsmuligheder, kvalificerer din ansøgning, opsætter din finansieringsplan og sørger for afrapportering efter tildeling af midler.

Partnerskaber

Deltagelse i internationale projekter fordrer typisk samarbejde på tværs af 3 lande. I ProGreenland har vi mere end 10 års erfaring med at etablere partnerskaber mellem grønlandske og udenlandske organisationer. I fundraisingprojekter har vi stor fokus på at skabe stærke relevante nationale partnerskaber, der bidrager til projekternes troværdighed og sikrer de bedst mulige betingelser for at nå i mål med projekterne.

Udviklings-potentialer

I ProGreenland er vi drevet af at gøre en forskel og at bidrage konstruktivt til en positiv udvikling af Grønland. Vi har særlig fokus på projekter der bidrager til at højne det generelle vidensniveau i Grønland. Vi modtager derfor særligt gerne henvendelser indenfor dette område.

Virksomhedskultur

Alle resultater nås gennem mennesker. Har man ikke blik for dette, kommer man hverken i mål med strategier eller projekter. Vi er derfor voldsomt optagede af virksomhedskultur og adfærd. Vi har både diagnoseværktøjet og erfaringerne, så kontakt os allerede i dag, hvis du vil have en drøftelse omkring hvilken virksomhedskultur der hersker i din organisation

ProGreenland tilbyder

Internationale Programmer

ProGreenland varetager på vegne af Innovation Greenland kontaktpunktsforpligtelsen for programmerne Northern Periphery and Arctic (NPA) og Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) samt på vegne af Grønlands Selvstyre, vejledningen omkring Erasmus+ programmet.

Projektindkaldelser

Her kan du orientere dig omkring calls, projektindkaldelser og deadlines i programmer tilgængelige for Grønland.

Fundraising

Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget sig at udføre. Disse midler kan komme mange steder fra, men i vores verden handler fundraising om ansøgninger til private og offentlige støtteydere – herunder private fonde, offentlige puljer og EU-programmer.

Projektledelse

I ProGreenland rådgiver og vejleder vi omkring en række spændende samarbejds- og finansieringsmuligheder. Vi ved af erfaring, at det kan være vanskeligt for mange organisationer at finde og frigive kompetence og mandskabsressourcer til at lede disse projekter. Nogle projekter kommer også skævt fra start, styrer i en forkert retning eller mister fokus undervejs.

ProGreenland i tal

100 mio. kr. funded
0 +
Erasmusdeltagere de næste 5 år
0
Work in progress
0

Skal vi også hjælpe dig?

Vent ikke! Skriv til os allerede i dag og hør nærmere om hvordan vi også kan hjælpe din virksomhed