Projekt

Erasmus+ 2014 – 2020

Efteruddannelse og studieture 

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram og løber frem til 2020. Programmet har et budget på knap 110 mia. kr. og dækker og yder tilskud til en lang række aktiviteter, såsom klassesamarbejder/studieture og efteruddannelse af lærere.

Som noget nyt, kan grønlandske aktører få dækket op til 80% af omkostningerne forbundet med rejser og ophold. En mulighed alt for få skoler og gymnasier benytter sig af i Grønland.

Her på siden finder du informationer og links, der kan hjælpe dig på vej til at finde egnede kurser og efteruddannelsestilbud. Du kan også finde informationer omkring hvordan din skoleklasse/gymnasieklasse kan indlede et samarbejde med skoler/klasser i EU.

 

LÆRER ELLER UNGDOMSLEDER? FÅ ET HURTIGT INDBLIK I ERASMUS+ HER

 

SÅDAN SØGER DU OM TILSKUD FRA ERASMUS+

E-TWINNING

Hvis du er interesseret i at finde samarbejdspartnere til projekter

under Erasmus+, så er hjemmesiden www.etwinning.net oplagt.

Det er en gratis og sikker platform for lærere til at netværke,

udvikle samarbejdsprojekter og udveksle ideer i Europa.

undefined

Sådan kommer du i gang med eTwinning

Skoleklasser der ønsker at samarbejde med skoleklasser i udlandet med udveksling for øje, kan finde partnerskoler her

EFTERUDDANNELSE OG KURSER

Ønsker du af få nye sproglige færdigheder, lære nye metodikker, finde inspiration til at bruge IKT i undervisningen, indføre entreprenørskab i undervisningen osv.? Nedenfor finder du link til kursuskatalog med en lang række EU støttede kurser.

Kursuskatalog

 

Mobilitetsprojekter for skolemedarbejdere: Muligheder for grønlandske skolemedarbejdere til at varetage læreropgaver og indgå i følordninger på en værtsskole/-organisation i udlandet. Værtskoler i Grønland kan også søge EU finansierede skolemedarbejdere. Husk at anføre at det skal finansieres gennem Erasmus+

Se også

NORA

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) er en mellemstatslig organisation under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram. NORA-regionen består af Grønland,

Læs mere...

NPA

Northern Periphery and Arctic (NPA) programmet er et samarbejde mellem 9 lande om udvikling i perifere

Læs mere...