Fundraising

Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget sig at udføre.

Disse midler kan komme mange steder fra, men i vores verden handler fundraising om ansøgninger til private og offentlige støtteydere – herunder private fonde, offentlige puljer og EU-programmer.

Det kan være ganske tids- og ressourcekrævende at afdække området for fondssøgning og ikke mindst at udfærdige ansøgninger til fondene.

I ProGreenland kan vi tilbyde dig en 360 graders vurdering omkring finansieringsmuligheder til dit projekt. Vi kan også tilbyde at udarbejde en fundraisingstrategi for din organisation under ét eller for et specifikt projekt. Ønsker du/I at skabe kompetencer in house kan vi skræddersy et fundraisingkursus der passer til jeres organisation. Det er også muligt at købe klippekortsrådgivning (startende ved 10 timer), hvor du kan trække på vores kompetencer og endelig er det også muligt at overlade ansøgningsarbejdet helt og holdent til ProGreenland. Du skal dog være opmærksom på at uanset hvilken model du benytter, så vil det stadig kræve at du som projektejer er involveret og har den direkte kontakt til fondene.

Der vil alt efter opgavens omfang være tale om et basishonorar for det opsøgende og indledende arbejde og et succesfee honorar, når ansøgningen går i gennem og godkendes.

Af hensyn til arbejdets omfang har vi måtte sætte en bagatelgrænse på 500.000 kr. på de projekter der ønskes fondsmidler til. På projekter under denne grænse, vil du i stedet med fordel kunne købe et klippekort og dermed få minimum 10 timers sparring omkring projektet.

Projekter og projektidéer kan oftest inddeles i underprojekter hvoraf nogle egner sig til traditionel fondsstøtte, andre vil egne sig til at søge eksempelvis de nationale erhvervsfremmemidler, mens andre igen vil kunne drage fordel af at søge internationale programmer.

Kontakt ProGreenland for en indledende uforpligtende snak om dit/jeres projekt.

Bemærk at det ikke er muligt at hyre ProGreenland til at udarbejde ansøgninger til programmerne Northern Periphery and Arctic (NPA) og Nordisk Atlantsamarbejde (NORA). ProGreenland er officielt kontaktpunkt for disse programmer og informerer og vejleder gratis, men kan ikke påtage sig opgaver af kommerciel karakter.