Projektledelse

I ProGreenland rådgiver og vejleder vi omkring en række spændende samarbejds- og finansieringsmuligheder. Vi ved af erfaring, at det kan være vanskeligt for mange organisationer at finde og frigive kompetence og mandskabsressourcer til at lede disse projekter. Nogle projekter kommer også skævt fra start, styrer i en forkert retning eller mister fokus undervejs. Det kan der være mange grunde til, men tilbage står, at man som leder skal bruge rigtig mange kræfter på at få projektet tilbage på rette spor.

ProGreenland har mange års erfaringer med projekter, både nationale og internationale og er certificerede projektledere. Vi kan tilbyde en vifte af serviceydelser på alle stadier af et projektforløb:

  • Planlægning og initiering af projekter
  • Opstart – ”kom godt i gang”
  • Løbende sparring med mellemledere/projektledere
  • Overtagelse af projektledelse, når projektleder af den ene eller anden grund træder ud
  • Rekruttering og sammensætning af projektgrupper
  • Projektejers øjne og ører på projekter der udliciteres – eksempelvis byggeprojekter

Kontakt ProGreenland for en indledende uforpligtende snak om dit/jeres projekt.

Bemærk at det ikke er muligt at hyre ProGreenland til at udarbejde ansøgninger til programmerne Northern Periphery and Arctic (NPA) og Nordisk Atlantsamarbejde (NORA). ProGreenland er officielt kontaktpunkt for disse programmer og informerer og vejleder gratis, men kan ikke påtage sig opgaver af kommerciel karakter.